بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

مروارید

مروارید

مروارید

جان اشتاین بک و 1 نفر دیگر
4.0
29 نفر |
10 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

51

خواهم خواند

21

داستان مروارید، که بر اساس یکی از حکایت های قدیمی مردم مکزیک نوشته شده است، وصف زندگی فقیرانه صیادان بومی مکزیک است، که نخواسته اند از مادر طبیعت پیوند ببرند و به نوکری سفیدپوستان، که آیین و زبان و تسلط اقتصادی خود را به زور اسلحه به آن ها تحمیل کرده اند درآیند. داستان عشق پدر و مادری است به یگانه فرزندشان و رویاهای آن ها برای آینده این طفل، اما این آرزوها با نیش عقربی به خطر می افتد و آن ها را محتاج پزشک سفید می کند و ...

لیست‌های مرتبط به مروارید

یادداشت‌های مرتبط به مروارید