بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

ارباب حلقه‌ها؛ بازگشت شاه

ارباب حلقه‌ها؛ بازگشت شاه

ارباب حلقه‌ها؛ بازگشت شاه

4.7
50 نفر |
13 یادداشت
جلد 3

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

2

خوانده‌ام

89

خواهم خواند

66

این توضیحات مربوط به نسخۀ دیگری از این کتاب می‌باشد.

«بازگشت شاه» سومین و آخرین مجلد سه‌گانه ارباب حلقه‌هاست که به جنگ حلقه و حوادث پس از آن می‌پردازد. داستان از قلمرو گوندور که به زودی مورد تهاجم سائورون قرار می‌گیرد، آغاز می‌شود. نیروهای پلید فرمانروای تاریکی قصد تصرف همه سرزمین میانه را دارند و در این حال فرودو و سام راه خود را با دشواری تمام به قلب مقرر قدرت او می‌گشایند. تنها راه شکست دشمن، نابودی حلقه نفرین شده قدرت در آتش کوه هلاکت است. اما راه به شکلی طاقت‌فرسا دشوار است و فرودو توش و توان خود را از دست داده است. سنگینی بیش از اندازه حلقه کم‌کم او را نومید می‌کند. آیا امکان غلبه بر این نومیدی وجود دارد؟

دوره‌های مطالعاتی مرتبط

لیست‌های مرتبط به ارباب حلقه‌ها؛ بازگشت شاه

پست‌های مرتبط به ارباب حلقه‌ها؛ بازگشت شاه

یادداشت‌های مرتبط به ارباب حلقه‌ها؛ بازگشت شاه