بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود

و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود

و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود

فردریک بکمن و 2 نفر دیگر
4.0
69 نفر |
27 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

136

خواهم خواند

57

حالا دیگر فردریک بکمن مشهورتر و محبوب تر از آن است که نیاز به معرفی داشته باشد. میلیون ها نفر در دنیا رمان اول او، مردی به نام اوه، را خوانده اند وشیفته اش شده اند. این نویسنده خلاق سوئدی با رمانی کوتاه آمده است: و راه خانه هر روز صبح دورتر و دورتر می شود. او می خواهد تا دل دوستداران این سبک را هم به دست آورد. این رمان، داستانی است درباره خاطره ها و گم شدنشان. در قالب سه روایت؛ سلامی عاشقانه از ورای مرزهای پیری، خداحافظی پدربزرگی با نوه اش و پدری با پسرش.

لیست‌های مرتبط به و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود

نمایش همه

یادداشت‌های مرتبط به و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود