پیرمرد و دریا

پیرمرد و دریا

پیرمرد و دریا

ارنست همینگوی و 3 نفر دیگر
4.0
367 نفر |
105 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

29

خوانده‌ام

835

خواهم خواند

280

پیرمرد و دریا را شاهکار همینگوی می دانند. یک رمان کوتاه. کمی بلندتر از داستان کوتاه.داستان ماهیگیر پیری که چند وقت است هیچ صیدی نکرده است. والدین پسرکی که کمک دستش است پسرک را از همراهی او نهی می کنند و پیرمرد یک تنه به دریا می زند. پس از چند روز سرگردانی ناگاه یک نیزه ماهی بزرگ، خیلی هم بزرگ قلاب را می گیرد…نکته ی جالب پیرمرد و دریا این است که با آن که داستان ساده ای دارد سال هاست محمل مناقشه منتقدان بوده است و هرکدام تفسیر خود از این داستان را دارند.خود همینگوی درباره ی این کتاب می گوید: «شما هیچ کتاب خوبی پیدا نمی کنید که نویسنده اش پیشاپیش و با تصمیم قبلی نماد یا نمادهایی در آن وارد کرده باشد… من کوشش کردم در داستانم یک پیرمرد واقعی، یک پسربچه ی واقعی، یک دریای واقعی، یک ماهی واقعی و یک کوسه ماهی واقعی خلق نمایم؛ و تمام این ها آن قدر خوب و حقیقی از کار درآمدند که حالا هریک می توانند به معنی چیزهای مختلفی باشند.»

دوره‌های مطالعاتی مرتبط

لیست‌های مرتبط به پیرمرد و دریا

نمایش همه

پست‌های مرتبط به پیرمرد و دریا

یادداشت‌های مرتبط به پیرمرد و دریا