بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

محمد حسین رمضانی

@mhrma107

11 دنبال شده

28 دنبال کننده

           در رفتن جان از بدن گويند هر نوعي سخن
من خود به چشم خويشتن ديدم که جانم مي رود
          

یادداشت‌ها

نمایش همه

باشگاه‌ها

این کاربر هنوز باشگاهی ندارد.

چالش‌ها

این کاربر هنوز در چالشی شرکت نکرده است.