بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت محمد حسین رمضانی

        اولین کتابی که از آقای ابراهیمی خواندم.
منظومه فکری ایشان هم عجیب است. سرش درد می‌کند برای حرف زدن از عقاید و علایقی منطقی که مصداق هایش را در کتاب روایت می‌کند.
جایی جنگجویی را طوری می‌ستاید که انگار تنها اسطوره‌ی حقیقی و جاودان در این سرزمین است. آدم سیر نمی‌شود از خواندن چنین خط فکری که به آدم نشانه میدهد برای تامل و تعمق در ماجراها. خدا رحمتشان کند.
    
(0/1000)

نظرات

من هم به دنبال خواندنش هستم.
همه کتاب های نادر جذاب به نظر می‌رسند؛ این کتاب جذاب‌تر!