بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

سه پرسش

سه پرسش

سه پرسش

3.8
12 نفر |
5 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

25

خواهم خواند

3

کتاب سه پرسش، مترجم پریسا خسروی سامانی.

لیست‌های مرتبط به سه پرسش

یادداشت‌های مرتبط به سه پرسش

        تنها یک زمان است که بسیار ارزشمند است و آن اکنون است.
مهم‌ترین شخص برای تو آن است که با او هستی.
و مهم‌ترین کار، انجام کار نیک است.
    

با نمایش یادداشت داستان این کتاب فاش می‌شود.