بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب قبل از مردن بخوانید

بهخوان

1401/11/05

قبل از مردن بخوانید

فهرست‌های پیشنهادی «قبل از مردن بخوانید» متعدد و متنوع‌اند. بعضی‌هایشان انقدر مفصل‌اند که واقعاً به عمرمان قد نمی‌دهند: مثل فهرست 1001 تایی، اما بعضی‌ها مختصرتر و در نتیجه شدنی هستند. بارنز و نوبل که بزرگ‌ترین فروشگاه زنجیره‌ای کتاب در دنیاست، یک فهرست50‌تایی از کتاب‌هایی که باید قبل از مردن بخوانید دارد که این‌ها هستند: (از آنجایی که بعضی کتاب‌ها چند جلدی هستند، یا در چند جلد ترجمه و منتشر شده‌اند، تعداد کتاب‌های لیست از 50 تجاوز کرده است)