ده بچه زنگی

ده بچه زنگی

ده بچه زنگی

آگاتا کریستی و 1 نفر دیگر
4.6
22 نفر |
9 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

2

خوانده‌ام

41

خواهم خواند

16

ده نفر دعوت می شوند تا تعطیلات خود را در قصری افسانه ای در نیگر آیلند بگذرانندهر یک از آنان رازی برای پنهان کردن دارد آنان در بعداز ظهر با شکوه روزی تابستانی به وعده گاه می رسند. اما به زودی سلسله حوادثی پیش بینی نشده رخ می دهد و همگان را در اضطرابی نفس گیر فرو می برد.

لیست‌های مرتبط به ده بچه زنگی

یادداشت‌های مرتبط به ده بچه زنگی

Moonchild☁️

1402/2/2 - 24:04

3 نفر پسندیدند.