بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

صبا

@Saba90

26 دنبال شده

22 دنبال کننده

           یک کتاب خون عشق کتاب هستم

عاشق کتاب خریدن 

تنها جایی از اتاقم که در هر شرایطی مرتبه کتابخونه ام هست 
که بعضی وقتا می شینم و همینجوری نگاهش می کنم

💝📚💝📚
          

یادداشت‌ها

نمایش همه

باشگاه‌ها

این کاربر هنوز باشگاهی ندارد.

چالش‌ها

این کاربر هنوز در چالشی شرکت نکرده است.