بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

ما دروغگو بودیم

ما دروغگو بودیم

ما دروغگو بودیم

امیلی لاک هارت و 2 نفر دیگر
3.5
82 نفر |
45 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

4

خوانده‌ام

194

خواهم خواند

90

دوست اش داشتم.دوست اش داشتم، تا جایی که می توانستم. اما حق با او بود. خوب و کامل او را نشناختم. هرگز آپارتمانش را نخواهیم دید، دست پخت مادرش را نخواهم چشید، دوستان مدرسه اش را نخواهم دید. من هرگز روتختی تختخوابش یا پوسترهای روی دیوار اتاقش را نخواهم دید. من هرگز غذاخوری ای را که در آنجا دوچرخه اش را دوقفله می کرد نخواهم شناخت.من حتا نمی دانم که ساندویچ تخم مرغ می خرید یا پوستر به دیوار می زد. من نمی دانم که دوچرخه یا روتختی داشت. من تنها گوشه ای را که در آن دوچرخه اش را دو قفله می کرد تصور می کنم، چون من هرگز با او به خانه اش نرفتم، هرگز زندگی اش را ندیدم، هرگز آن گتی را نشناختم که بیرون از جزیره ی بچوود بود. اتاقش باید تا الان خالی شده باشد.دو سال می شود که مرده است.ما می توانستیم باشیم.من تو را از دست دادم، گت، چون مایوسانه، مایوسانه، عاشق بودم. –از متن کتاب-

لیست‌های مرتبط به ما دروغگو بودیم

نمایش همه

یادداشت‌های مرتبط به ما دروغگو بودیم

        چرا همینجا توی معرفی بهخوان پایان کتابو اسپویل کردن؟
من فکر میکردم حتما اتفاق دیگه‌ای افتاده که توی معرفی بهخوان این متنو اورده ولی اینجوری نبود
و چون برام اسپویل شد اصلا پایان کتاب برای من تاثیری نداشت
شاید اگه بهخوان توی معرفیش نمیگفت گت مرده این کتاب و دوست می‌داشتم ولی خب ..
    

با نمایش یادداشت داستان این کتاب فاش می‌شود.