بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

Ghazaleh

@Ghazaleh_8

42 دنبال شده

51 دنبال کننده

           | جذابیت کتاب‌ها به این است|📚
|که تو را به سفر می‌برند بدون |🪂
| اینکه پاهایت را حرکت بدهی|☕
'
'
'
'
(پیج روبیکامghazaleh_8@)
          

یادداشت‌ها

باشگاه‌ها

این کاربر هنوز باشگاهی ندارد.

فعالیت‌ها

Ghazaleh پسندید.