بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب کتاب‌اندرکتاب 📚

کتاب‌اندرکتاب 📚

یه کتاب‌هایی هم هستن، که موضوعشون خود کتابه. درمورد کتاب‌فروشی‌هان، یا درمورد کتاب‌خون‌ها… خلاصه اینکه کتاب یه جورایی نقش اصلی‌ای توی اون کتاب بازی می‌کنه! (کتاب اندر کتاب اندر کتاب!) و این برای من یکی از جذاب‌ترین ژانرهاست. چندتایی که به ذهنم می‌رسه رو اضافه می‌کنم.