بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب غایت لذت در گذر زمان

غایت لذت در گذر زمان

کتاب های این فهرست هر کدام در زمانی که خواندمشان لذتی نصیبم کردند که بعد از گذشت زمان طولانی(بعضاً چند سال) همچنان طعم خوش آنها در دهانم است؛ همچنان با شنیدن یا دیدن اسمشان تمام تصاویری که از آنها ساختم زنده‌تر از هر چیزی جلوی چشمانم رژه می‌روند. پ.ن: کتاب‌ها تا جایی که حافظه‌ام یاری می‌کند، به ترتیب زمانی که خواندمشان مرتب شده‌اند. نمیدانم که هر کدام از آنها امروز هم برایم همان‌قدر شیرین هستند یا نه اما هر کدام در زمان خودشان برایم جذاب و دلچسب بوده‌اند و مرا به کسی که هستم تبدیل کرده‌اند. این فهرست به شرط بقا پربارتر خواهد شد...