بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

امپراتوری نهایی

امپراتوری نهایی

امپراتوری نهایی

برندون سندرسون و 2 نفر دیگر
4.3
3 نفر |
0 یادداشت
جلد 1

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

1

خوانده‌ام

5

خواهم خواند

3

کتاب امپراتوری نهایی، مترجم امین قربانی.