بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

زهراعبدالهیان

@zahra1420

41 دنبال شده

23 دنبال کننده

           دکترای فلسفه تعلیم و تربیت 
مدیر مسئول انتشارات حکمت سبز 
مدرس دانشگاه 
          

یادداشت‌ها

نمایش همه

باشگاه‌ها

نمایش همه

باشگاه همخوانی تخصصی

30 عضو

تفسیر سوره حشر

دورۀ فعال

حلقه هشتم کتاب مبنا

118 عضو

سفر به گرای 270 درجه

دورۀ فعال

فعالیت‌ها