بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

سیاحت غرب

سیاحت غرب

سیاحت غرب

3.9
29 نفر |
7 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

1

خوانده‌ام

59

خواهم خواند

10

«سیاحت غرب»، اثر مرحوم «آقا نجفی قوچانی» است که در آن ماجرای پس از مرگ و عالم برزخ به صورت داستانی از دید خداباوران و از زبان اول شخص روایت می شود. نویسنده داستان را براساس احادیث رسیده از امامان شیعه درباره عالم برزخ شکل داده است.

لیست‌های مرتبط به سیاحت غرب

یادداشت‌های مرتبط به سیاحت غرب