یادداشت آتـ🌿نا کریم زاده

        خیلی زیاد دوست داشتم این کتاب رو مطالعه کنم اولین بار پارسال به صورت یک پادکست کوتاه از این کتاب رو گوش دادم و بسیار شوکه شدم.
    

33

(0/1000)

نظرات

سیاحت شرق هم کتاب خوبیه. زندگینامه‌ی آقای نجفی قوچانی.

0