بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

خواجه تاجدار

خواجه تاجدار

خواجه تاجدار

ژان گوره و 1 نفر دیگر
3.9
30 نفر |
13 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

10

خوانده‌ام

60

خواهم خواند

45

این توضیحات مربوط به نسخۀ دیگری از این کتاب می‌باشد.

خواجه تاجدار رمانی تاریخی است نوشته ژا گور فرانسوی که ذبیح الله منصوری آن را به پارسی برگردانده است. این کتاب به رخدادهای تاریخی ایران از هنگام مرگ نادرشاه افشار تا پایان زندگی آغامحمدخان قاجار با دیدی داستان گونه میپردازد.

لیست‌های مرتبط به خواجه تاجدار

یادداشت‌های مرتبط به خواجه تاجدار