بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

ملکه بهشت

@malakeyebehesht

71 دنبال شده

37 دنبال کننده

           💖
💖
بگذار اینجا مکانی باشد برای کتابهای خوانده ام برای هزار هزار قصه ی زندگی ناکرده ام برای من هایی که فقط میتوان درون کتابها پیدایشان کرد ... 
          

یادداشت‌ها

نمایش همه

چالش‌ها

این کاربر هنوز در چالشی شرکت نکرده است.

فعالیت‌ها