بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

ص خ و ر

ص خ و ر

ص خ و ر

4.0
25 نفر |
7 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

2

خوانده‌ام

73

خواهم خواند

23

این توضیحات مربوط به نسخۀ دیگری از این کتاب می‌باشد.

امید کوره چی متولد 1361 است کارشناسی علوم حدیث خوانده و کاردانی رشته مکانیک دارد.او خود را اینگونه معرفی می کند:نویسندگی ام هیچ رابطه ای با رشته هایی که در دانشگاه پیگیری کردم نداشت و برایم تفریح حساب نمی شد و از همان ابتدا تحت تاثیر دوستم در دانشگاه که شاعر بود نویسندگی را آغاز کردم.برای چاپ «مهمیرا» هزینه ای به ناشر ندادم؛ اول این کتاب را به ناشری دادم ولی قبولش نکرد. اما خانم تجار داستان را از ناشر گرفته و گفته بود خوب است و باید چاپ شود. انجمن قلم، چاپ کتابم را برعهده گرفت و 780 هزار تومان هم بابت چاپ اول کتاب به من دادند.

لیست‌های مرتبط به ص خ و ر

پست‌های مرتبط به ص خ و ر

یادداشت‌های مرتبط به ص خ و ر

        کتاب به درازا کشیده میشه،با استفاده ی افراطی از اوراد و اذکار و اعمال طلسم و امثالهم،شایذ اگر این چیزها حذف بشود نیمی از کتاب تزکیه شود و روایت سر راست تر.
اینکه در نهایت کار گره بزرگ روایت به دست غیر کاراکتر فاش میشود یکی‌از بزرگترین مسایل نامناسب این کتاب است.
هفت جن از همین نویسنده اثری بهتر و جذاب تر بود،نویسنده ولی در این اثر به تکلف و دراز گویی بسشتری افتاده.
    

با نمایش یادداشت داستان این کتاب فاش می‌شود.