بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

فاطمه سادات

@fateme_rsk

7 دنبال شده

12 دنبال کننده

           دوست دارم خودم را در کتاب ها غوطه‌ور کنم و دوباره یکپارچه بیرون بیایم. 
          

یادداشت‌ها

باشگاه‌ها

این کاربر هنوز باشگاهی ندارد.

فعالیت‌ها