بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت فاطمه سادات

        برخی از جملات این کتاب، درس‌های بزرگی برای زیستن، فرصتی برای ساعت‌ها فکر کردن و نگاهی جدید به حوادث زندگی است.
من ترجمه مرحوم ذکاء را خواندم، اما به نظرم ترجمه‌های روان تری هم از این کتاب وجود دارد.
..
(از خودگذشتگی پایان هرگونه اثبات وجود است. آنچه را تو در خویشتن رها می‌کنی هستی خواهد یافت. هر چه در پی اثبات وجود خویش است وجود خود را نفی می‌کند و هر چه از خود می‌گذرد هستی خود را اثبات می‌کند. تملک کامل فقط با بخشش اثبات می‌شود. هر چه تو نتوانی ببخشی مالک توست. بی قربانی شدن، رستاخیزی در پی نخواهد بود‌. هیچ چیز به شکوفايی نمی‌رسد مگر با اعطا شدن. آنچه تو می‌خواهی در خويشتن نگاه داری پژمرده و فاسد می‌شود.)


    
(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.