بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

پرواز شب

پرواز شب

پرواز شب

3.1
8 نفر |
4 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

16

خواهم خواند

10

این اثر را مدت ها پیش، ((پرویز داریوش)) با نام پرواز شبانه به فارسی برگردانده و اینک ((هوشگ کاظمی))، ترجمه دیگری از آن به دست داده است .((فابیان)) خلبانی است که بسته های پستی را از ((پاتاگونیا)) به بوئنوس آیرس می برد .او سرانجام، در پرواز شبانه خود، اسیر گردباد شده نابوده می گردد ;بی آنکه اثری از او و هواپیمایش برجای بماند .کتاب حاضر با پیش گفتار ((آندره ژید)) آغاز می شود .وی اذعان می دارد :((هنگامی که این داستان نوشته می شود هنوز رودرروشدن با خطر و مهلکه در پروازهای شبانه به شدت به جای خود باقی است و شگفتی های ناخوشایند به بار می آورد و فریبایی پرنیرنگ شب نیز، این دام های تیره را مرموزتر می سازد ...[نویسنده]، قهرمانان پرواز شب را به گونه ای به صحنه می آورد که به فضیلت ماورای ادراکات انسانی دست می یابند((.

یادداشت‌های مرتبط به پرواز شب