بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

هبذول

هبذول

هبذول

امید کوره چی و 1 نفر دیگر
4.1
20 نفر |
4 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

1

خوانده‌ام

56

خواهم خواند

28

معطل نکردم؛ دست جوان را گرفتم و بالا رفتم و به محض آن که پایم بر سنگ سفید مدور قرار گرفت، حروف منقوش روی سنگ در تلألویی عجیبی درخشیدند. درخششی که با همه درخشش هایی که تا به حال دیده بودم فرق داشت. این درخشش زنده بود و سیال؛ انگار موجودی زنده حجم تنش باز شود و من نقره های سیال را می دیدم ...

لیست‌های مرتبط به هبذول

پست‌های مرتبط به هبذول

یادداشت‌های مرتبط به هبذول