سورنا جوکار

@sourenajokar

10 دنبال شده

27 دنبال کننده

           روزگاری در سیاره‌ام یک گل سرخ زیبا داشتم...
          

یادداشت‌ها

باشگاه‌ها

این کاربر هنوز باشگاهی ندارد.

چالش‌ها

این کاربر هنوز در چالشی شرکت نکرده است.

فعالیت‌ها

      مجموعهٔ تاریخ ایران کمبریج را می‌توان مهم‌ترین مجموعه کتابی دانست که تاکنون دربارهٔ تاریخ ایران نوشته شده است (مجموعهٔ مهم بعدی، مجموعهٔ تاریخ جامع ایران است که در ایران به چاپ رسیده است). تاریخ ایران کمبریج اثری پژوهشی، تحلیلی، متقن و مرجع برای دوست‌داران موضوع تاریخ و به‌ویژه تاریخ ایران است. اصل اثر در ۷ جلد از سوی دانشگاه کمبریج به‌چاپ رسیده؛ ترجمهٔ نخستش در ۱۲ جلد از سوی دو نشر امیرکبیر و جامی؛ و ترجمهٔ دومش در ۲۰ جلد از سوی نشر مهتاب. شخصاً ترجمهٔ نخست را می‌پسندم و به‌سختی در بازار کتاب تهیه‌اش کردم.

این کتاب را باید اکیداً توصیه کرد برای تاریخ‌دوستان. بهره‌گیری از نویسندگان برجستهٔ جهان در نگارش آن، اثری را پیش روی ما می‌گذارد که روایت‌گرِ علمی و بی‌طرفانهٔ تاریخ ایران است. نوع نگاه کتاب و جنبهٔ علمی-پژوهشی آن، هرچند شاید بیشتر علمی و مورد استفادهٔ اهالیِ رشتهٔ تاریخ باشد، اما لحنِ روایت و جذابیت نگارشی آن، اثر را برای عموم مردم نیز قابل استفاده کرده است.