بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

ز.کریم زاده

@Z.Karimzadeh

52 دنبال شده

82 دنبال کننده

           سفیر کتاب بوکزیستو🌏
کتابخوانِ خوش خوان🌟
مربی کتاب بازی و
طراح بازی کودکان 
⚡️مهندس برق
یک ن گران محیط زی ست


          

یادداشت‌ها

نمایش همه

چالش‌ها

این کاربر هنوز در چالشی شرکت نکرده است.

بریده‌های کتاب

نمایش همه