بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بریدۀ کتاب

بریدۀ کتاب

صفحۀ 120

بدون تردید خداوند برای کسانی که اهل تلاش هستند و به آن‌چه می دانند عمل می کنند راه هدایت را گشوده و زمینه فهم بهتر را فراهم می کند. سوره ی عنکبوت آیه۶۹

بدون تردید خداوند برای کسانی که اهل تلاش هستند و به آن‌چه می دانند عمل می کنند راه هدایت را گشوده و زمینه فهم بهتر را فراهم می کند. سوره ی عنکبوت آیه۶۹

(0/1000)

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.