بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

جان من دوباره این کتاب را باز نکن!

جان من دوباره این کتاب را باز نکن!

جان من دوباره این کتاب را باز نکن!

اندی لی و 3 نفر دیگر
3.2
10 نفر |
4 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

14

خواهم خواند

1

آهای!تو که نمی خواهی بلایی سر من بیاید؟ پس برو خودت را جور دیگری سرگرم کن...مثلاً چیزی بخور یا نقاشی بکش! می توانی سراغ اینترنت بروی! اصلاً هر کاری دوست داری بکن فقط جان من به فکر آبروی من باش و دوباره این کتاب را باز نکن!

یادداشت‌های مرتبط به جان من دوباره این کتاب را باز نکن!