نکبت: فلسطین، سال 1948 و دعاوی حافظه

نکبت: فلسطین، سال 1948 و دعاوی حافظه

نکبت: فلسطین، سال 1948 و دعاوی حافظه

لیلا ابولقود و 3 نفر دیگر
0.0 1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

1

خوانده‌ام

1

خواهم خواند

15

خرید از کتابفروشی‌ها

جنگ سال 1948 که به تأسیس دولت اسرائیل منتهی شد در عین حال جامعه فلسطین را نیز ویران ساخت. دستِ کم 80درصد از فلسطینی ها را به پناه جویانی آماده بدل کرد. با گذشت قریب به 8 دهه از اشغال فلسطین، نویسنده در رویکردی انسان شناختی می کوشد تا به این پرسش ها پاسخ دهد که: «چگونه هنوز واقعه اشغال فلسطین زنده است و نسل های جدید با چه فرآیندی با آن ارتباط برقرار می کنند؟»، «چگونه فلسطینیانی که هیچ گاه سرزمین مادری را ندیده اند این گونه قلبشان برای آن می تپد و هویتشان را با آن بازیابی می کنند» و ...

پست‌های مرتبط به نکبت: فلسطین، سال 1948 و دعاوی حافظه