جزئیات پست

مبارکه مرتضوی

1402/08/21

خواندن 1 دقیقه
(0/1000)

نظرات

خاموشی ای که در فلسطین هست انگار در کل دنیا هست... خیلی از آدم ها اصلا برایشان مهم نیست ، انگار قلب هایشان خاموش شده است ... و چه سخت هست در این دنیا زندگی کردن
از دل این خاموشی نوری طلوع می‌کند که همه جهان را روشن خواهد کرد
تمام خواهد شد...
نقلی از یک کتاب که هر که ایمانش بیش امیدش بیشتر 
و امید داریم که روزی تمام خواهد شد این تاریکی ،این ظلم...
درست می‌شود.. حتماً درست می‌شود و روزگار اینگونه نمی‌ماند...
آب قطع می‌شود و این آب چشم‌ها، نه، قطع نمی‌شود. سوخت تمام شده و دل، سوختنش فرو نمی‌نشیند. اکسیژن نیست... بغض راه نفسم را تنگ کرده...  پسربچه غرق خون، وسط تاریکیِ درد و چشم‌هایی که باز نمی‌شود، ملتمسانه می‌پرسد «أنا عایش؟ أنا عایش؟» (زنده می‌مونم؟ زنده می‌مونم؟)  و من بعد از آن، از زنده بودنم شرمنده‌ام، متنفرم... آه... آه...  آه... آه...
گاهی از خودم می پرسم این دله که ما داریم؟؟ اگه دله چرا یه فریادی ازش درنمیاد