بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

جزیره ی بی تربیت ها

جزیره ی بی تربیت ها

جزیره ی بی تربیت ها

شهرام شفیعی و 1 نفر دیگر
4.1
17 نفر |
4 یادداشت
جلد 1

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

2

خوانده‌ام

42

خواهم خواند

2

ما خانواده ی سلطنتی بی تربیت ها هستیم.البته سال هاست که کاخ به موزه تبدیل شده مردم برای تماشا این جا می آیند و برای همین ما توی کاخ کار میکنیم.پادشاه،سرایدار کاخ است و ملکه،آشپزخانه را میچرخاند. من و خواهرم هم برای بازدید کننده های خسته چارپایه میگذاریم و انعام میگیریم.

لیست‌های مرتبط به جزیره ی بی تربیت ها

یادداشت‌های مرتبط به جزیره ی بی تربیت ها