بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

رستم و سهراب

رستم و سهراب

رستم و سهراب

4.8
2 نفر |
0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

1

خوانده‌ام

3

خواهم خواند

0

"رستم و سهراب" جلد نخست از "مجموعه داستان های شاهنامه" به همت نشر سخن است که پژوهش، پیرایش و گزارش آن توسط شاهنامه پژوه سرشناس ایرانی، استاد "جلال خالقی مطلق" در همکاری با "محمد افشین وفایی" و "پژمان فیروزبخش گرد" صورت گرفته است. هر دو ادیبی که در کنار استاد "جلال خالقی مطلق" در گردآوری این مجموعه همکاری داشته اند، از محققین برجسته ی ادبیات در دانشگاه های تهران و هامبورگ می باشند. "رستم و سهراب" که اولین داستان از این مجموعه ی ارزشمند می باشد، با پیشگفتاری از دکتر "جلال خالقی مطلق" شروع شده که در آن یکی از علت های اصلی نهان ماندن قسمتی از ارزش ادبی شاهنامه را، حجیم بودن این گنجینه ی سخن می داند. یکی از تدابیری که این شاهنامه پژوه گرانقدر برای حل این مشکل اندیشیده، پرداختن به داستان های شاهنامه به صورت مستقل است تا این امکان فراهم شود که به جنبه های مختلف هر قصه، به طور گسترده تر و جامع تری پرداخته شود.داستان "رستم و سهراب" پیش از این، چه در کتاب های درسی و محافل ادبی و چه در میان مردم ایران، به شکل های مختلفی خوانده و شنیده شده و می توان گفت اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان، با این داستان آشنا هستند. اما یکی از مواردی که دکتر "جلال خالقی مطلق" در کتاب پیش رو به آن پرداخته، بررسی روایت های گوناگونی است که پیرامون نبرد پدر و پسر وجود داشته و داستان های عمده ای را که در اساطیر کشورهای مختلف جهان، در این باره وجود دارند و دارای شباهت های بنیادی هستند، با یکدیگر مقایسه می کند. این کتاب همچنین از گزارشات مختلفی تشکیل شده که درک داستان "رستم و سهراب" و ابعاد مختلف آن را برای خواننده روشن می کند.