بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

جلال خالقی مطلق

8 دنبال کننده

           جلال خالقی مطلق زبان‌شناس، ادیب، ایران‌شناس و شاهنامه‌پژوهی برجسته است که به گفته‌ی بسیاری از صاحب نظران، برترین شاهنامه‌پژوه همه‌ی ادوار است و توانسته بهترین تصحیح شاهنامه را ارائه دهد. وی همچنین استاد دانشگاه هامبوگ بوده و عضو هیئت امنا و فرنشین بنیاد فردوسی است. خالقی بیش از پنجاه سال از عمر خود را صرف پژوهش در زمینه‌ی شاهنامه کرده و توانسته شیوه‌ای را بنیان افکند که دانش تصحیح متون کهن را چندین گام به جلو ببرد. خالقی مطلق یکی از نویسندگان دانشنامه‌ی ایرانیکان نیز به شمار می‌رود و در این زمینه با احسان یار شاطر همکاری کرده است. خالقی مطلق گاهی شعر نیز می‌سراید و فیلنامه هم می‌نویسد. از او کتاب ترانه‌ای به عنوان «آهوی کوهی در دشت» و فیلمنامه‌ی «زال و رودابه» منتشر شده.

کتابشناسی:
آثار مستقل:
•	نخستین پیرایش شاهنامه‌ی فردوسی (12 دفتر)
•	دومین پیرایش شاهنامه‌ی فردوسی ( 6 دفتر)
•	واج‌شناسی شاهنامه
•	شاهنامه از دستنویس تا متن ( جستارهایی در معرفی و ارزیابی دست‌نویس‌های شاهنامه و روش تصحیح انتقادی متن)
•	رستم و سهراب
•	مجموعه جستار جای پای سال‌ها
•	مجموعه جستار گلِ رنج‌های کهن
•	مجموعه جستار سخن‌های دیرینه
•	مجموعه جستار شاهنامه و فرهنگ ایران
•	آهوی کوهی در دشت
•	فرهنگ ریشه‌شناسی فارسی (ترجمه)
•	حماسه ( پدیده‌شناسی تطبیقی شعر پهلوانی)
•	ایرانیان در کتاب بزم فرزانگان (ترجمه)
•	زال و رودابه
•	ارج خرد (جشن‌نامه‌ی استاد جلال خالقی مطلق)
آثار گروهی:
•	دانشنامه‌ی زبان و ادب فارسی
•	فرهنگنامه‌ی زنان ایران و جهان
•	ایران در گذر روزگاران
•	ادب پهلوانی (مطالعه‌ای در تاریخ ادب دیرینه ایرانی از زرتشت تا اشکانیان)
•	تن پهلوان و روان خردمند (پژوهش‌هایی تازه در شاهنامه)
•	رازهای شاهنامه (جستارهایی در یادبود هزاره‌ی جهانی شاهنامه)
•	فردوسی و شاهنامه سرایی          

همۀ کتاب‌ها