بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

جودی مشهور می شود

جودی مشهور می شود

جودی مشهور می شود

مگان مک دونالد و 3 نفر دیگر
3.9
24 نفر |
4 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

77

خواهم خواند

11

جودی دختری دمدمی مزاجی است که یک روز از دنده ی چپ بلند می شود و روز دیگر می خواهد دنیا را نجات بدهد. نویسنده این مجموعه در هر یک از این رمان ها به نوعی به مشکلات دنیای امروز می پردازد و همراه با شخصیت اصلی اش به دنبال راهی برای برداشتن موانع و حل مشکلات موجود می گردد. .

لیست‌های مرتبط به جودی مشهور می شود

یادداشت‌های مرتبط به جودی مشهور می شود