بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

درخت و برگ (سه داستان تخیلی)

درخت و برگ (سه داستان تخیلی)

درخت و برگ (سه داستان تخیلی)

4.0
9 نفر |
2 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

1

خوانده‌ام

12

خواهم خواند

10

کتاب حاضر حاوی سه داستان تخیلی به قلم تالکین است.خواننده که با این کتاب برای اولین بار به سرزمین خیالی تالکین قدم می گذارد.به خوبی در می‌یابد محور اصلی اندیشه او نفی و طرد قدرت است.آنچه قهرمان کوچک او را بر نیروهای اهریمنی پیروز می‌گرداند.سادگی،قدرت و عشق و وفاداری آنان به زندگی است.اهریمن به دست«ضعیف ترین و ناچیز ترین»نیروها نابود می‌شود؛ریشه اصلی شکست او تیز ضعف و فقز تخیل است.اهریمن قادر نیست به جهان از چشم دیگران بنگرد و از این رو علی رغم محاسبه گری ها و استفاده از سلاح جادو و حتی زیرکی عقل عاقبت شکست می‌خورد و نیروی جادویش باطل می‌شود.

لیست‌های مرتبط به درخت و برگ (سه داستان تخیلی)

یادداشت‌های مرتبط به درخت و برگ (سه داستان تخیلی)