بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

مجموعه آثار چخوف

مجموعه آثار چخوف

مجموعه آثار چخوف

آنتون چخوف و 2 نفر دیگر
4.5
1 نفر |
0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

1

خواهم خواند

5

آنتون چخوف پزشک، نمایشنامه نویس و داستان نویس شهیر روسی است که هم داستان های کوتاه و هم نمایشنامه هایش هر دو از اهمیت بالایی برخوردارند و ارزش ادبی غنی ای دارند. مجموعه آثار چخوف شامل یک دوره ۱۰ جلدی است که به صورت کامل و جامع تمامی آثار چخوف اعم از نمایشنامه ها و داستان های کوتاه او را در بر می گیرد. این مجموعه حتی شامل نامه های چخوف نیز می گردد که آنها را به الگا همسر خود و نیز دوستانش نوشته است و خواندنشان برای هر کسی که به زندگی شخصی و کاری این نویسنده ی بزرگ علاقه دارد، می تواند تجربه ای لذت بخش باشد . در این مجموعه ی ده جلدی چهار جلد به داستان های کوتاه، یک جلد به رمان، دو جلد به نمایشنامه ها و سه جلد به نامه های او اختصاص داشته شده است. جلدهای این مجموعه به ترتیب عبارتند از:جلد اول (داستان های کوتاه ۱) / ترجمه سروژ استپانیانجلد دوم (داستان های کوتاه ۲) / ترجمه سروژ استپانیانجلد سوم (داستان های کوتاه ۳) / ترجمه سروژ استپانیانجلد چهارم (داستان های کوتاه ۴) / ترجمه سروژ استپانیانجلد پنجم (جزیره ساخالین) / ترجمه سروژ استپانیانجلد ششم (نمایشنامه ها ۱) / ترجمه سروژ استپانیانجلد هفتم (نمایشنامه ها ۲) / ترجمه سروژ استپانیانجلد هشتم (نامه ها ۱) / ترجمه ناهید کاشی چیجلد نهم (نامه ها ۲) / ترجمه ناهید کاشی چیجلد دهم (نامه ها ۳) / ترجمه ناهید کاشی چیاین مجموعه ی ده جلدی را نشر توس منتشر کرده است.

لیست‌های مرتبط به مجموعه آثار چخوف