بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

نظرها (5)

روشنا

1402/05/12

5

(0/1000)

نظرات

      Hazel Grace

1402/08/30

چرا باید همه رو خونده باشم کتاب خوب میخوامممم
4
روشنا

1402/08/30

همه رو خوندی؟ D: بابا دمت گرم! (دیگه سمک عیار رو که نخوندی؟!) 
روشنا

1402/08/30

الکس رایدر هم هست، این جا نیاوردمش
نگو که اون رو هم خوندی 🥲😂 
      Hazel Grace

1402/09/02

الکس رایدر روهم خوندم😅
@roshana. 
روشنا

1402/09/02

🥲😂
@f_torkian