منصوره مصطفی زاده
تصویر پروفایل

منصوره مصطفی زاده

نویسنده کتابدار بلاگر
@motherlydays
          
         
Motherlydays
کارخانه اسلحه سازی داوود دالهپس از بیست سالسبزی ها شورت می پوشندای کاش بینی من هم سبز بود

خوانده‌ام

38 کتاب

رحمت واسعهسلوک عاشورایی (منزل اول): تعاون و همیاریدرآمدی بر رویکردهای زیبایی شناختی به ادبیات کودکnull

در حال خواندن

3 کتاب

خروسه و روباههشاید دیگران از آسمان می آید!هدیه ی ماه نورانیآن کفش ها

می‌خواهم بخوانم

10 کتاب

یادداشت‌ها

نمایش همه

فعالیت‌ها

منصوره مصطفی زاده
منصوره مصطفی زاده این کتاب را تمام کرد. 1401/7/4 - 10:38
منصوره مصطفی زاده
منصوره مصطفی زاده این کتاب را تمام کرد. 1401/7/4 - 10:29
منصوره مصطفی زاده
منصوره مصطفی زاده بر روی این کتاب یک یادداشت نوشت و امتیاز داد. 1401/7/2 - 12:32
منصوره مصطفی زاده
منصوره مصطفی زاده این کتاب را تمام کرد. 1401/7/2 - 12:32
منصوره مصطفی زاده
منصوره مصطفی زاده این کتاب را تمام کرد. 1401/7/2 - 12:31

1 نفر پسندید.

منصوره مصطفی زاده
منصوره مصطفی زاده این کتاب را تمام کرد. 1401/6/11 - 23:51
منصوره مصطفی زاده
منصوره مصطفی زاده تا صفحه‌ی 364 این کتاب را خواند. 1401/6/6 - 15:29

7 نفر پسندیدند.

منصوره مصطفی زاده
منصوره مصطفی زاده شروع به مطالعه‌ی این کتاب کرده است. 1401/6/5 - 10:17

8 نفر پسندیدند.

منصوره مصطفی زاده
منصوره مصطفی زاده تا صفحه‌ی 180 این کتاب را خواند. 1401/6/5 - 10:16
منصوره مصطفی زاده
منصوره مصطفی زاده شروع به مطالعه‌ی این کتاب کرده است. 1401/6/5 - 10:16
منصوره مصطفی زاده
منصوره مصطفی زاده تا صفحه‌ی 165 این کتاب را خواند. 1401/6/5 - 10:15

5 نفر پسندیدند.

منصوره مصطفی زاده
منصوره مصطفی زاده شروع به مطالعه‌ی این کتاب کرده است. 1401/6/5 - 10:15

1 نفر پسندید.

منصوره مصطفی زاده
منصوره مصطفی زاده تا صفحه‌ی 165 این کتاب را خواند. 1401/6/5 - 10:14
در حال مطالعه

کتاب در حال مطالعه ای وجود ندارد.

با جستجو می‌توانید کتاب‌های مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید و به این لیست اضافه کنید.