بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

ج مثل جادوگر

ج مثل جادوگر

ج مثل جادوگر

نیل گیمن و 1 نفر دیگر
2.9
7 نفر |
3 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

10

خواهم خواند

12

کتاب حاضر، مجموعه داستان های کوتاه با موضوع داستان های تخیلی و اجتماعی انگلیسی قرن بیستم است و برای کودکان و نوجوانان تهیه شده است. عنوان بعضی از داستان ها عبارتند از: «پروندة چهار و بیست توکای سیاه»؛ «پُل ترول»؛ «از آدمک نپرس»؛ «چگونه می توان پل پانتی را فروخت« و «اکتبر روی صندلی». در خلاصة داستان «پُل ترول» ماجرای پسری است که چیزهای اهریمنی و خطرناک را باور دارد. او در لندن زندگی می کند و روزی زیر پل با موجود مرموز و با هیکلی وحشت آفرین به نام «ترول» مواجه می شود. «ترول» از وی می خواهد که عمرش را به وی بدهد، اما پسرک دادن عمر را به سال های بعد موکول می کند. زمانی که پسر ازدواج می کند و صاحب فرزند می شود، به زیر پل می رود و عمرش را به «ترول» می دهد و مابقی عمرش را به نظاره کردن عبور رهگذران می نشیند.

یادداشت‌های مرتبط به ج مثل جادوگر