بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

بیست و سه قصه

بیست و سه قصه

بیست و سه قصه

4.5
4 نفر |
0 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

7

خواهم خواند

4

این مجموعه داستان‏های تولستوی را می توان نوعی مثنوی مولانا، در فرهنگ روس دانست. به‏عنوان مثال اگر قصه ی «پسرخوانده» با داستان مردی که توسط حضرت موسی از خدا خواست تا زبان حیوانات را بفهمد، در مثنوی مولانا، مقایسه شود شباهت آن ها آشکار خواهد شد.