بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

اسباب خوشبختی (چهار داستان کوتاه)

اسباب خوشبختی (چهار داستان کوتاه)

اسباب خوشبختی (چهار داستان کوتاه)

4.0
7 نفر |
2 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

1

خوانده‌ام

8

خواهم خواند

2

این کتاب مجموعه ای است از چهار داستان کوتاه اریک-امانوئل اشمیت به انتخاب شهلا حائری در این داستان ها اریک-امانوئل اشمیت بار دیگر با ظرافت خاص خود به جست و جو در درون شخصیت ها و روابط انسان ها میپردازد.یک پدر،گاهی از خوشبختی متنزلزل یک زن میگوید،زمانی از غفلت یک پدر،گاهی از نیروی خاطرات و همواره از مرز میان وافعیت و تخیل و حقیقت و دروغ. از این نویسنده در انتشارات قطره نمایش نامه های عشق لرزه،نوای اسرار آمیز،مهمانسرای دو دنیا،فردریک یا تئاتر بلوار(برنده ی مجموعه داستان یک روز قشنگ بارانی با ترجمه ی شهلا حائری به چاپ رسیده است. شهلا حائری رمان موفقی نیز به نام خود و بی جهت نوشته است که در انتشارات قطره چاپ شده است.

یادداشت‌های مرتبط به اسباب خوشبختی (چهار داستان کوتاه)