بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

ماجراهای تام بامبادیل

ماجراهای تام بامبادیل

ماجراهای تام بامبادیل

3.3
3 نفر |
1 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

0

خوانده‌ام

4

خواهم خواند

6

این توضیحات مربوط به نسخۀ دیگری از این کتاب می‌باشد.

«ماجراهای تام بامبادیل» نام مجموعه اشعاری متفاوت است که جی. آر. آر. تالکین درباره تام بامبادیل و سرزمین میانه سروده و برای اولین بار در سال 1962 به چاپ رسانده است.تام بامبادیل یک اسطوره است، یک چیستان و معمای رازآلود که تالکین در داستان های خود قرار داده. تام آن قدر پیر است که اولین قطرات باران را به یاد دارد و اولین درخت بلوط را دیده و درعین حال آن قدر جوان است که در جنگل برقصد، ترانه بخواند، بخندد و چون طبیعتش شاد و آزاد باقی بماند. اتفاقات و مسائل پیرامونش برای او اهمیتی نداشته و قدرت جادویی مرموزی در وجودش نهفته است، به طوری که حتی حلقه هم هیچ اثری بر او ندارد.هیچ کس نمی داند که او واقعاً کیست، از چه نژادی است و چه درسر دارد... اما نوشته های این کتاب می تواند ابهامات را تا حدی برطرف کرده و پرده از حقایق زیادی در دنیای تالکین بردارد.

لیست‌های مرتبط به ماجراهای تام بامبادیل

یادداشت‌های مرتبط به ماجراهای تام بامبادیل