بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

پسری روی سکوها: وقایع نگاری چهار دهه ای فوتبال ایرانی

پسری روی سکوها: وقایع نگاری چهار دهه ای فوتبال ایرانی

پسری روی سکوها: وقایع نگاری چهار دهه ای فوتبال ایرانی

3.2
4 نفر |
2 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

1

خوانده‌ام

4

خواهم خواند

10

«پسری روی سکوها» وقایع نگاری چهار دهه فوتبال ایرانی به روایت حمیدرضا صدر است. این اثر که با لحنی گزارشی و نثری شسته رفته نوشته شده، علاوه بر اطلاعات مفید و جذاب ورزشی حاوی گزاره های ارزشمند تاریخی و اجتماعی است.

یادداشت‌های مرتبط به پسری روی سکوها: وقایع نگاری چهار دهه ای فوتبال ایرانی

            چند ماه پیش کتاب را خواندم اما یکهو به دلم افتاد که این کتاب لایق تعریف و تمجید و تبلیغ است و باید یادداشتی بنویسم.(خصوصا که دیدم اینجا هیچ یادداشتی برایش نوشته نشده است.)
مرحوم دکتر حمیدرضا صدر را خیلی ها می شناختند،منتقد سینما،نویسنده،کارشناس و مفسّر فوتبال؛ با چنان شور و حرارتی از فوتبال میگفت که انگار از عشق میگوید!از زوایایی به فوتبال می پرداخت که کمتر گفته شده بود.
خلاصه،پسری روی سکوها وقایع نگاری نویسنده از چند دهه فوتبال در ایران است؛نه به صورت آماری و ویکی پدیایی،بلکه روایت نویسنده از بازی هایی است که خیلی هایشان را در ورزشگاه دیده،از میانه دهه ۴۰ شروع میشود و تا دهه ۷۰ امتداد می یابد؛اما فقط این نیست،فقط ماجرای فوتبال نیست،در واقع کتاب روایتی از تاریخ اجتماعی سیاسی همین دوره هم هست؛ کتاب به اکثر وقایع سیاسی مهم اشاراتی دارد،مثل عملیات پنجه عقاب که از قضا بخشی از آن قرار بوده در امجدیه عملی شود!
یا این ماجرا که مسابقه بوکس محمدعلی کلی را همه دیدند و بخاطرش مدرسه نرفتند و اتفاقا باخت،بعد همه مغموم و مایوس با تاخیر از خانه بیرون زدند،جالب آنکه همان روز راننده های اتوبوس هم اعتصاب کرده بودند!
اگر فوتبال را دوست دارید،خواندنش توصیه می شود؛ دل من که خیلی لذت بی ادا و اطوار و ساده تماشای بازی های همای تهران،روی سکوهای امجدیه را خواست.