بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

لیست کتاب تولید محتوا

تولید محتوا

دارم بهشان تولید محتوا درس می‌دهم. آموخته‌های خودم از برندینگ و مارکتینگ و تجربه‌هایم در نگارش خلاق. در تلاش برای احیای جنبه هنری و ادبی تولید محتوا و ستیز با کاسبان و دلالان کلمات.