زهرا دریس

@zariii68

12 دنبال شده

16 دنبال کننده

           عابرِ بی چتر و شالی در شبِ بارانی ام
کوچه هایی مه گرفته شد فقط ارزانی ام...
          

یادداشت‌ها

باشگاه‌ها

این کاربر هنوز باشگاهی ندارد.

چالش‌ها

این کاربر هنوز در چالشی شرکت نکرده است.

فعالیت‌ها

        با اینکه اسم کتاب نشون می داد که متیو و روف هر دو می میرن ولی ته دلم امید داشتم قاصد مرگ اشتباه کرده باشه و زنده بمونن و سال های سال دوستای خوبی برای هم باشن، با مرگشون واقعا ناراحت شدم...
    

با نمایش یادداشت داستان این کتاب فاش می‌شود.