مهدی

@mahdii

22 دنبال شده

61 دنبال کننده

           قدری خام بودم... قدری پخته شدم... قدری سوختم...
حالا نه خامِ خامم؛ نه پختهٔ پخته؛ و نه سوختهٔ سوخته.

مگر خدا به دادم برسد... الهی!
          
mdi_idm_
http://pichakesarbehava.com

یادداشت‌ها

نمایش همه

باشگاه‌ها

این کاربر هنوز باشگاهی ندارد.

چالش‌ها

این کاربر هنوز در چالشی شرکت نکرده است.

فعالیت‌ها

مهدی پسندید.

1 نفر پسندید.

9 نفر پسندیدند.

مهدی پسندید.

8 نفر پسندیدند.

22 نفر پسندیدند.

1 نفر پسندید.