بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

داستان پردازی با داده ‏ها‏‫: راهنمای مصورسازی داده‏ ها برای افراد حرفه‏ ای در کسب‏ و کار

داستان پردازی با داده ‏ها‏‫: راهنمای مصورسازی داده‏ ها برای افراد حرفه‏ ای در کسب‏  و کار

داستان پردازی با داده ‏ها‏‫: راهنمای مصورسازی داده‏ ها برای افراد حرفه‏ ای در کسب‏ و کار

4.5
6 نفر |
5 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

4

خوانده‌ام

13

خواهم خواند

14

کتاب داستان پردازی با داده ‏ها‏‫: راهنمای مصورسازی داده‏ ها برای افراد حرفه‏ ای در کسب‏ و کار، نویسنده کول نوسباومر نافلیک.

بریدۀ کتاب‌های مرتبط به داستان پردازی با داده ‏ها‏‫: راهنمای مصورسازی داده‏ ها برای افراد حرفه‏ ای در کسب‏ و کار

نمایش همه

لیست‌های مرتبط به داستان پردازی با داده ‏ها‏‫: راهنمای مصورسازی داده‏ ها برای افراد حرفه‏ ای در کسب‏ و کار

یادداشت‌های مرتبط به داستان پردازی با داده ‏ها‏‫: راهنمای مصورسازی داده‏ ها برای افراد حرفه‏ ای در کسب‏ و کار