بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

گرگ های توی دیوار

گرگ های توی دیوار

گرگ های توی دیوار

نیل گیمن و 3 نفر دیگر
3.7
5 نفر |
4 یادداشت

با انتخاب ستاره‌ها به این کتاب امتیاز دهید.

در حال خواندن

1

خوانده‌ام

9

خواهم خواند

4

کتاب مصور حاضر، داستانی تخیلی است که با زبانی ساده و روان برای گروه سنی (ب) نگاشته شده است. در این داستان لوسی مطمئن است که در دیوارهای خانه شان گرگ زندگی می کند و همان طور که همه می گویند اگر گرگ ها از دیوار بیرون بیایند دیگر کار تمام است. خانواده حرفش را باور نمی کند. تا این که یک روز گرگ ها از دیوار بیرون می آیند و مبارزه لوسی با گرگ ها آغاز می شود.

یادداشت‌های مرتبط به گرگ های توی دیوار