بهتر انتخاب کن، بهتر بخوان

یادداشت آتـ🌿نا کریم زاده

        تاثیرگذار ترین کتاب کل عمرم.
    
(0/1000)

نظرات

به شدت کتاب جالب و به درد بخوریه
2
خیلی. چه باحال پیام شما رو دیر دیدم 
تاحالا سابقه نداشته ی پیام و اینقدر دیر ببینم 
اسم انگلیسی کتاب میدونی چیه؟😅
1